NIEUWS

expertisecentrum EMB


8 juni 2016

Om wetenschap en praktijk bij elkaar laten komen, is het Expertisecentrum EMB gelanceerd. In het expertisecentrum is wetenschappelijke kennis en expertise over de ondersteuning aan mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB) samengebracht onder één dak.

Het centrum richt zich op training, consultatie en ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke kennis.

Expertisecentrum EMB is een samenwerking tussen de ’s Heeren Loo Zorggroep en de Rijksuniversiteit Groningen. Beide initiatiefnemers stellen hiertoe hun kennis beschikbaar aan zowel ouders, met vragen over methoden en ondersteuningsmogelijkheden als professionals die training willen en op zoek zijn naar de laatste wetenschappelijke kennis. Carla Vlaskamp, emeritus hoogleraar Orthopedagogiek vertelt: “Het Expertisecentrum EMB is een knooppunt waar wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en vooral ook de kennis van de familie samen wordt gebracht. Als we dit op een goede manier vormgeven, dan zetten we een hele grote stap voorwaarts.”

Academische werkplaats
De samenwerking tussen de ’s Heeren Loo Zorggroep en de Rijksuniversiteit Groningen krijgt vorm in een zogenaamde ‘academische werkplaats’. Hier doen zij praktijkgericht onderzoek op het gebied van vraagstukken binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg. En met name voor de mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB).

Kijk voor meer info op http://expertisecentrumemb.sheerenloo.nl/

Geef een reactie

site De Heren Van

Pin It on Pinterest