steun ons

Als ouder, brus of andere naaste van een zorgintensief* kind heb je soms dat steuntje in de rug nodig. Even oprechte aandacht, een luisterend oor of dat goede idee. Je zoekt naar gelijkgestemden die aan een half woord genoeg hebben.

Het netwerk van Lotje&co bestaat uit meer dan 5.000 moeders, vaders, zussen en broers en andere betrokkenen. Ons doel is om de draagkracht van gezinnen met een zorgintensief kind te versterken, of liever nog te behouden. Maar dat kunnen we niet alleen.

Als stichting zijn we afhankelijk van donaties, advertentie-inkomsten en leden. Alleen dan kunnen we samen Lotje&co mogelijk maken. Help je mee?

 

direct doneren
adverteren
voor bedrijven
∗ 

zorgintensief: veel zorg behoevend. Een zorgintensief kind is een kind met lichamelijke, verstandelijke of gedragsmatige beperking (of een combinatie daarvan) waardoor het extra zorg nodig heeft.

 

 

ANBI-logo
Lotje&co heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Omdat wij een erkend goed doel zijn, hoeven we geen belasting te betalen over je donatie. Alles wat je Lotje&co schenkt, wordt dus meteen ingezet voor onze doelgroep.

Met de speciale ANBI-gift rekenmodule kun je je belastingvoordeel berekenen als je een donatie doet aan Lotje&co. Je donatie wordt niet belast met schenkbelasting en bovendien kun je het bedrag in aftrek brengen van je inkomen voor de berekening van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

site De Heren Van

Pin It on Pinterest