NIEUWS

een debat over zorg en onderwijs met kritische vragen

debat zorg en onderwijs

Afgelopen donderdag vergaderde de Tweede Kamer over zorg en onderwijs. Het ging over (het gebrek aan) passend onderwijs, (het gebrek aan) zorg op school, (het gebrek aan) afstemming tussen gemeenten, samenwerkingsverbanden, ouders, zorgaanbieders en over de groei van het aantal thuiszitters. Over het kind centraal zetten en de vraag of een leerrecht in plaats van een leerplicht alle problemen op zou lossen?

TEKST Silvie Warmerdam

Op tafel lag onder andere het rapport van Marc Dullaert. De voormalig kinderombudsman deed in opdracht van VWS en OCW onderzoek naar de stand van zaken in het onderwijs. De titel van zijn rapport is: ‘De kracht om door te zetten’ en de onderliggende vraag: ‘Hoe kunnen we de impasse rondom thuiszitten doorbreken?’
Hij concludeert dat het aantal thuiszitters toeneemt. De Volkskrant citeert hem en schrijft dat dat ‘komt door wetten, regels en bekostigingsafspraken. En door bestuurlijk onvermogen. Soms treuzelen de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs en de jeugdhulpverleners, ze werken langs elkaar heen of durven geen verantwoordelijkheid te nemen. En dat terwijl er met een beetje creativiteit best een oplossing te verzinnen is voor leerlingen die het niet zomaar redden in het reguliere onderwijs, zoals in meerdere regio’s al zichtbaar is.’

kleinschalige initiatieven

Er kan dus veel, maar lokale initiatieven zijn succesvol ondanks het systeem en niet dankzij het systeem. ‘Maar wel dankzij de lange adem en expertise van mondige ouders’, aldus Kirsten van de Hul van de PvdA tijdens het debat van donderdag. ‘Dat leidt tot kansen-ongelijkheid.’

Twee dagen voor het debat organiseerde Per Saldo een informatiebijeenkomst voor Kamerleden. Tijdens deze bijeenkomst delen ouders, jongeren, zorgverleners en belangenorganisaties hun vaak schrijnende ervaringen rond onderwijs en zorg. De Kamerleden zijn onder de indruk en krijgen ook meer inzicht in al die kleinschalige initiatieven die er ondanks alles van de grond komen.

kritische vragen

Dat blijkt ook tijdens het debat zelf. Want wat opvalt is het verschil van invalshoek. Paul Meenen van D66 gaat uit van de kinderrechten en dus recht op inclusief onderwijs. Hij pleit voor onderwijs op maat. Terwijl Minister Slob (onderwijs) uit gaat van ‘zoveel mogelijk kinderen terug naar school’, met mogelijkheden tot maatwerk.
Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GL) vragen waarom kleinschalige onderwijs-zorg-initiatieven niet de ruimte en ondersteuning krijgen die nodig is.
Alle Kamerleden vragen op verschillende manieren om versimpeling van het systeem, zodat ouders door de bomen het bos weer gaan zien.
Op Twitter lees ik: ‘Onderwijskamerleden..Dank! Voor jullie zeer terechte en kritische vragen en noten richting de minister(s).’

doorzettingsmacht

Het gaat in dit debat ook over ‘doorzettingsmacht’, een onderwerp dat veel losmaakt. Het zou ingezet moeten worden om het aantal thuiszitters te laten dalen. Het houdt in dat iemand de macht krijgt om de knoop door te hakken als er een impasse is ontstaan rond zorg en onderwijs voor een kind. Of als de bal maar rond gespeeld blijft worden. De vraag is wie dat zou moeten zijn en hoe zijn of haar onafhankelijkheid te waarborgen is, was uiteraard voer voor een politieke discussie.

leerrecht

De Minister studeert op de vraag of de leerplicht vervangen zou moeten worden door een leerrecht. Iets waar verschillende organisaties al veel langer om vragen, vanuit de gedachte dat alle kinderen recht hebben op leren en ontwikkelen en er dus niemand een ontheffing van de leerplicht zou moeten krijgen. Minister Slob: ‘Het leerrecht is juridisch ingewikkeld, maar we zijn aan het zoeken hoe we dit wettelijk kunnen verankeren. We willen er alles aan doen dat kinderen onderwijs krijgen, ook in specifieke onderwijs-zorgarrangementen.’

Lees ook over de 10 maatregelen die de Ministers van Zorg en Onderwijs voorstellen voor meer samenhang 

Geef een reactie

site De Heren Van

Benieuwd naar de rest van het verhaal?

Lees dan rustig verder. Wij willen met onze verhalen zoveel mogelijk mensen bereiken, en zo gezinnen met een zorgintensief kind ondersteunen.

Maar dit kunnen wij alleen doen dankzij betalende lezers. Draag jij ons werk een warm hart toe? Doneer eenmalig of word trouwe vriend van Lotje!

>>Sluit deze pop-up om eerst verder lezen

word vriend

  • Ik word trouwe vriend
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Pin It on Pinterest