disclaimer

Stichting Lotje&co streeft ernaar de informatie op deze website zo betrouwbaar, compleet en actueel mogelijk te houden.

rechten & onjuistheden

Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan stichting Lotje&co niet garanderen dat de informatie altijd correct of volledig is. Stichting Lotje&co accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stelt stichting Lotje&co het op prijs als je deze meldt. Dit kan via: contact@lotjeenco.nl.
Daarnaast kunnen er geen rechten worden ontleend aan informatie die op deze website staat.

openbaarheid & toestemming

Stuur je informatie of berichten naar stichting Lotje&co naar aanleiding van deze website, dan worden deze beschouwd als niet-vertrouwelijk. Stichting Lotje&co behoudt zich het recht voor deze informatie vrij te gebruiken, zonder dat daar verdere toestemming voor nodig is. Een uitzondering hierop vormen persoonlijke gegevens, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is (zie privacy).

naar andere websites

Deze website bevat links naar websites van andere organisaties. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan stichting Lotje&co niet garanderen.

privacy

Stichting Lotje&co respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zullen je gegevens niet zonder toestemming aan derden verstrekken, tenzij stichting Lotje&co hiertoe wettelijk verplicht is. Indien je gegevens wilt corrigeren, meld dit dan schriftelijk aan: stichting Lotje&co, Bosstraat 71, 3971 XB Driebergen

Stichting Lotje&co behoudt zich het recht voor dit privacy-statement te wijzigen.

site De Heren Van

Pin It on Pinterest