NIEUWS

ondeskundige zorgboerderijen of falend beleid?

falend beleid

‘Gehandicaptenzorg in de knel door toename ernstig verstandelijk beperkten’, kopt het Dagblad van het Noorden boven een groot artikel over de zorg. Een nogal suggestieve titel, boven een nogal suggestief verhaal, blijkt als we gaan lezen. ‘Kwetsbaren krijgen niet de juiste zorg’ kopt de Trouw de volgende dag. Hangt het één wellicht met het ander samen?

TEKST Silvie Warmerdam

Volgens het Dagblad van het Noorden neemt het aantal ernstig verstandelijk beperkten snel toe. ‘In 2011 kende Nederland nog 65.545 verstandelijk gehandicapten met de zogeheten indicaties ZZP 3 tot en met 8. Begin dit jaar waren dat er 101.960’, schrijft de krant. 

Aha! Dus niet het aantal ernstig verstandelijk beperkte mensen neemt toe, maar het aantal ‘zware’ indicaties. Dat lijkt ons toch echt iets heel anders. In het vervolg van het stuk geeft de krant verklaringen. We sommen ze even voor je op:

* verstandelijk gehandicapten worden steeds ouder: vergrijzing in de instellingen
* Moeders krijgen op steeds latere leeftijd kinderen en er blijven meer vroeggeboren kinderen met een extreem laag geboortegewicht leven. Plompverloren schrijft de krant daar achteraan: ‘Daar staat een daling van het aantal kinderen met Down tegenover, door zwangerschapstesten.’
* De kinderen van niet-westerse migranten weten pas sinds kort de weg naar de zorg te vinden.
* Bovendien is dat de groep waarin het aantal neef/nicht huwelijken hoog is
* Mensen met lichtere handicaps wonen tegenwoordig minder in instellingen: ‘De mensen met zwaardere beperkingen blijven achter in de instellingen. Ze hebben daar eerder last van elkaars probleemgedrag.’
* Omdat de samenleving complexer wordt, vallen ook mensen met hogere IQ’s buiten de boot.
* De krant citeert regiodirecteur Dytmer Hettinga van ‘s Heeren Loo over zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvormen: ‘Heel mooi voor mensen die het aan kunnen. Maar de deskundigheid ontbreekt soms wel bij zulke kleine bedrijven. Mensen kunnen daardoor jarenlang niet de zorg krijgen die ze eigenlijk nodig hebben, waardoor ze er uiteindelijk slechter aan toe zijn. Dan komen ze in slechtere toestand uiteindelijk weer terug in de instelling.’
* Er is personeelstekort en de werkdruk is hoog.

of is het falend zorgbeleid?

Dagblad Trouw komt op de woensdag, de dag dat de begroting van het ministerie van VWS in de Tweede Kamer wordt behandeld, met een noodkreet van de Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De drie voormannen van deze organisaties die de regering met raad en advies ter zijde staan, waarschuwen dat duizenden mensen niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. ‘Het gaat vooral om psychiatrisch patiënten en jongeren met een licht verstandelijke handicap die achttien worden en langdurige zorg nodig hebben’, schrijft deze landelijke krant. En: ‘Niet elk probleem is te verhelpen met een wetswijziging, vindt ombudsman Van Zutphen, soms wortelen de problemen dieper in het stelsel.’
Een tweede artikel over Daniel, net achttien, krijgt de kop: ‘Zoeken naar een plek in een ‘warboel van regels’. Daniel moest uit de Jeugdwet, maar komt niet in aanmerking voor de Wlz en dus heeft hij én geen werk én geen inkomen. Gelukkig heeft hij een moeder die overal achteraan gaat en een potje wist te vinden. Zodat er voor de komende maanden een beschutte werkplek voor hem is geregeld.

Daniel is dus zo’n jongere met een lichtere beperking die als het even tegen zit, buiten de boot valt en dan een ZZP van een hoge categorie nodig heeft. Dat is dan niet de schuld van een te complexe samenleving, of van ondeskundige zorgboerderijen of zijn achtergrond of het personeelstekort in instellingen, maar van falend beleid waar te veel bezuinigd is. Jammer dat het Dagblad van het Noorden die link niet legt.

Lees ook wat er niet in de Troonrede staat en wat dat betekent

Lotje&co is het platform voor ouders van zorgintensieve kinderen. Elke dag weer vind je bij ons persoonlijke verhalen, nieuws, tips, leuke winacties en achtergrondverhalen die je soms laten lachen en je soms aanzetten tot verder nadenken. Maak jij Lotje&co mogelijk?

https://www.lotjeenco.nl/lotjeco/het-platform-voor-gezinnen-met-een-zorgintensief-kind/doneren/

 

Geef een reactie

site De Heren Van

Benieuwd naar de rest van het verhaal?

Lees dan rustig verder. Wij willen met onze verhalen zoveel mogelijk mensen bereiken, en zo gezinnen met een zorgintensief kind ondersteunen.

Maar dit kunnen wij alleen doen dankzij betalende lezers. Draag jij ons werk een warm hart toe? Doneer eenmalig of word trouwe vriend van Lotje!

>>Sluit deze pop-up om eerst verder lezen

word vriend

  • Ik word trouwe vriend
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Pin It on Pinterest