NIEUWS

gedwongen opsluiting van jongeren werkt averechts

gedwongen opsluiting

Opgesloten worden in een isoleercel; ook uit nieuw onderzoek blijkt dat het niet werkt en vaak zelfs het tegenovergestelde wordt bereikt. Toch gebeurt het nog steeds in gesloten jeugdzorginstellingen, die ook wel Jeugdzorg Plus worden genoemd. Hoe keren we het tij?

TEKST Silvie Warmerdam

Instellingen mogen beperkende maatregelen gebruiken om jongeren met vaak heftige problematiek veilig te houden. Denk bij beperkende maatregelen aan afzondering in de isoleercel of op de kamer, gedwongen medicijngebruik, fixatie (klem zetten), of het beperken van contact met de buitenwereld. 
In theorie mag dit alleen bij een crisis. Maar in praktijk, worden jongeren soms lange tijd voor straf opgesloten. En dat is zeer schadelijk, zo blijkt bijvoorbeeld uit het promotie onderzoek van Sophie de Valk die op 6 februari 2019 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.
‘In de afgelopen vijftig jaar is de gesloten jeugdzorg veel veranderd, maar repressie is blijven bestaan en is nog steeds een structureel probleem’, vertelt ze aan omroep Gelderland. Een structureel probleem omdat opsluiting geweld oproept en er snel een vicieuze cirkel ontstaat.

gedwongen opsluiting afschaffen?

Ook Defence for Children deed onderzoek en constateert dat er in Nederland veel minderjarigen in gesloten instellingen worden opgenomen terwijl andere oplossingen ook mogelijk zijn.
Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat de regels voor vrijheidsbeperkende maatregelen binnen zo’n gesloten instelling onduidelijk zijn, waardoor kinderen onterecht in de isoleercel terecht kunnen komen: ‘Duizenden kinderen worden zelf of indirect geconfronteerd met maatregelen als afzondering, fixatie en kamercontrole.’
Maartje Berger op de site van Defence for Children: ‘Uit de VN-studie naar geweld tegen kinderen blijkt dat minderjarigen in gesloten instellingen meer risico lopen om met geweld te maken te krijgen dan daarbuiten.’

kan het anders?

De minister wil vanaf 2021 helemaal af van gedwongen opsluiting. Alhoewel instellingen achter dit idee staan, waarschuwen ze ook dat dat niet gaat lukken. Zij stellen dat het soms nodig is om jongeren tegen zichzelf te beschermen, bijvoorbeeld als ze suïcidaal zijn.
‘Daarnaast is het praktisch niet altijd haalbaar,’ vertelt Peter Houweling, directeur van gesloten jeugdzorginstelling Harreveld van organisatie Horizon. ‘Op de gesloten afdeling hebben we zo’n honderd kinderen. Soms staan er twee begeleiders op een groep van tien. Als één kind in een crisis raakt, en we hebben geen afzonderingsruimte, moet er een begeleider bij blijven. Pas dan help je een kind echt. Maar het gevolg is dat de andere begeleider dan alleen staat op negen kinderen. En dat is soms onverantwoord.’
Er is dus extra geld nodig, extra personeel, maar bijvoorbeeld ook verbouwingen, zodat kleinschaligere opvang mogelijk wordt.

rol van de ouders

Wat opvalt in de artikelen over deze onderzoeken, is dat ouders niet aan het woord komen. Wat vinden zij? Welke rol spelen ze of zouden ze willen spelen? Want uiteraard ben en blijf je betrokken bij je kind, ook al woont het niet thuis. 
Directievoorzitter Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut: ’De vraag is echter of separeren dan de beste maatregel is, of dat je alternatieven kunt inzetten. Zoals speciaal ingerichte ruimtes waar ook ouders, vertrouwenspersonen of begeleiders aanwezig zijn.’

Lees ook over de nieuwe wet Zorg en Dwang die onvrijwillige zorg regelt

 

Geef een reactie

site De Heren Van

Benieuwd naar de rest van het verhaal?

Lees dan rustig verder. Wij willen met onze verhalen zoveel mogelijk mensen bereiken, en zo gezinnen met een zorgintensief kind ondersteunen.

Maar dit kunnen wij alleen doen dankzij betalende lezers. Draag jij ons werk een warm hart toe? Doneer eenmalig of word trouwe vriend van Lotje!

>>Sluit deze pop-up om eerst verder lezen

word vriend

  • Ik word trouwe vriend
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Pin It on Pinterest