NIEUWS

Hoe toegankelijk is de zorg nu eigenlijk echt?

hokjesdenken

In 2015 zou er verandering komen in de manier waarop de zorg in Nederland is ingericht. Het zou minder hokjesdenken zijn en meer klant/patiëntgericht worden. Maar is dat nu ook het geval?

TEKST Veronique Werz

De Nationale Ombudsman deed er onderzoek naar en brengt het rapport Zorgen voor de burgers uit.

Renier van Zutphen meldt zelf de belangrijkste conclusie uit dit rapport: ‘Hokjesdenken blijft de toegang tot de zorg belemmeren. Instanties missen vaak nog wat burgers echt nodig hebben in hun situatie en burgers krijgen hierdoor geen passende zorg. Dit is al veel te lang het geval, het kan en moet nu snel beter’.

Daarnaast stelt het rapport dat de volgende knelpunten zeker nog aandacht verdienen:

Voor veel mensen is het doen van een aanvraag ingewikkeld. Het is bijvoorbeeld onduidelijk bij wie ze moeten zijn; rijk, gemeente, zorgverzekering? Ook vindt er afwentelgedrag plaats bij gemeenten van de Wmo of Jeugdwet naar Wlz. En iets wat wij ouders-van zeker herkennen, is dat er het gevoel heerst van het kastje naar de muur te worden gestuurd.

Ook stelt het rappport dat er onvoldoende inspraak en ondersteuning is. En er wordt getwijfeld aan de deskundigheid van de professional. Het ontbreekt ze aan domein-overstijgende expertise en er is onvoldoende slagvaardigheid aanwezig.

Wat ook opvalt is dat er weinig tot geen continuïteit wordt ervaren in de zorg. Zo ervaren veel ouders een onderbreking in de zorg als hun kind 18 wordt. En is ook de overgang van de Jeugdwet naar de Wlz er eentje met hobbels. Zo blijkt ook uit een analyse van het TV-programma De Monitor.  Een belangrijk punt blijkt ook dat de pgb-regelingen in verschillende zorgwetten vallen.

En dan blijft er misschien nog wel de grootste frustratie over: de bureaucratische rompslomp. Dit behoeft volgens ons geen verdere uitleg.

praten over of toch praten met?
de Nationale Ombudsman draagt ook oplossingen aan waarover ze met VWS in gesprek zijn gegaan. Maar of deze voorstellen dé oplossing gaan brengen, vragen wij ons af. Het is en blijft mensenwerk èn maatwerk. Zeker voor veel van onze kinderen die met de vernieuwing van het zorgstelsel sowieso al tussen wal en schip vielen.

We slaken een zucht. Want ook nu weer lijkt vooral het praten over de manier van werken te zijn geweest. Wanneer gaan we praten met? Want wij ouders van een zorgintensief kind hebben echt wel goed ideeën en kunnen prima meedenken samen met andere organisaties over wat er nodig is om de zorg echt op maat te maken, zonder dat dat extra geld kost. Gelukkig gaat ‘Den Haag’ naar aanleiding van de besprekingen met de Nationale Ombudsman wel aan de slag.

Laten wij ook aan de slag gaan en de samenwerking zoeken met andere organisaties om de knelpunten in de zorg te verbeteren. Het begint wat ons betreft met het verzamelen van verhalen. Dus heb jij ideeën over hoe je de zorg kunt verbeteren in bredere zin? Laat het ons weten, dan maken we samen de zorg toegankelijker. Stuur je ideeën naar ledenactie@lotjeenco.nl 

Lees ook: Is er nu wel of geen einde gekomen aan de verkokering in het sociaal domein of blijven alle geldstromen nog net zo van elkaar gescheiden?

Lotje&co analyseert de laatste ontwikkelingen in de zorg, het sociaal domein en vertaalt dit naar gezinnen met een zorgintensief kind. Wil je niets missen meld je dan nu aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

https://www.lotjeenco.nl/nieuwsbrief-zorgintensief-kind/

Geef een reactie

site De Heren Van

Benieuwd naar de rest van het verhaal?

Lees dan rustig verder. Wij willen met onze verhalen zoveel mogelijk mensen bereiken, en zo gezinnen met een zorgintensief kind ondersteunen.

Maar dit kunnen wij alleen doen dankzij betalende lezers. Draag jij ons werk een warm hart toe? Doneer eenmalig of word trouwe vriend van Lotje!

>>Sluit deze pop-up om eerst verder lezen

word vriend

  • Ik word trouwe vriend
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Pin It on Pinterest