NIEUWS

waarom zorgleerlingen het onderwijs beter maken

inclusief onderwijs
10 januari 2018

In1school tweette: ’Proefschrift Teije van der Bij wijst uit: ALLE kinderen profiteren van inclusief onderwijs. (let op: dus niet passend onderwijs!) Prachtige resultaten, wereldwijd al bevestigd, nu ook in Nederland!’ Wat een mooi bericht, dachten wij en doken in dit wetenschappelijke onderzoek.

TEKST Silvie Warmerdam

passend versus inclusief
In de tweet maakt In1school onderscheid tussen passend en inclusief onderwijs. Passend onderwijs vraagt kinderen met een beperking zich aan te passen aan het huidige systeem. Inclusief onderwijs betekent dat de school zich aanpast aan de behoeften van de leerlingen. De toelichting op het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap zegt: ‘Een inclusieve school heet alle leerlingen welkom en biedt hen onderwijs dat aansluit op hun individuele vereisten en hun identiteit’.

het proefschrift
Teije van der Bij is op 22 december gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn centrale onderzoeksvraag was: Wat zijn de kenmerken van inclusief onderwijs op scholen voor voortgezet onderwijs en in hoeverre beïnvloeden deze kenmerken de schoolloopbanen van leerlingen?
Wat zijn onderzoek om te beginnen zo interessant maakt, is dat hij gekeken heeft naar het voortgezet onderwijs. En niet naar het basisonderwijs. Dat ‘samen naar school’ ingewikkelder is op de middelbare school, weten we uit ervaring.
Van der Bij concludeert inderdaad dat een duidelijke inclusieve onderwijscultuur de schoolloopbanen van leerlingen positief beïnvloedt. In de zin van minder afvallers, zittenblijvers en minder afstroom naar een lager niveau. Zo mogelijk nog interessanter is zijn conclusie die daarop volgt: ‘In scholen met relatief meer leerlingen met speciale onderwijsbehoeften waren deze effecten nog sterker.’

invloed van zorgleerlingen
In de Nederlandse samenvatting legt hij deze tweede conclusie op bladzijde 9 uit. Sinds de eeuwwisseling is de aandacht bij de invoering van meer inclusief onderwijs vooral uitgegaan naar de organisatorische aspecten, zoals de vorming van samenwerkingsverbanden en de zorgadviesteams.
De aandacht ging veel minder uit naar het creëren van een inclusieve leeromgeving. Van der Bij doelt op een stimulerende omgeving waar leerlingen samenwerken, met aandacht voor maatwerk en individuele begeleiding door een vaste mentor.
Maar op plekken waar meer leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zijn, moeten de leerkrachten hun praktijk wel verbreden en verdiepen. Om zo tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Uit het onderzoek blijkt dat juist op die plekken kwalitatief beter onderwijs ontstaat waar alle leerlingen van profiteren.
Interessante conclusie dus, dat de aanwezigheid van zorgleerlingen het onderwijs beter maken.

eindconclusie
Tot slot concludeert de promovendus dat inclusief onderwijs niet alleen vraagt om de implementatie van een visie, kenmerken van inclusief onderwijs, de vereiste organisatie en voldoende financiën. Het vraagt vooral om ‘het stimuleren van een brede acceptatie van diversiteit en gelijkheid.’

In de uitvoering van het VN-verdrag  wordt het recht op onderwijs uitgelegd als het recht op inclusief onderwijs.

Lotje&co houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. Word daarom nu lid!

samen maken we Lotje mogelijk

 

Geef een reactie

site De Heren Van

Pin It on Pinterest