NIEUWS

de tweede kamer debatteert over jeugd en aanverwante zaken

jeugd en aanverwante zaken

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over ‘Jeugd en aanverwante zaken’ met de Ministers van VWS en J&V (Justitie en Veiligheid). Het gaat over de jeugdzorg, PGB, Wlz, wachtlijsten, bureaucratie en de overbelaste gezinnen. Ieder(in) en PerSaldo stuurden samen een brief naar de Tweedekamerleden met een helder signaal.

TEKST Silvie Warmerdam

De brief van de twee lobby-organisaties heeft als boodschap: ‘De uitvoering van de Jeugdwet schiet voor hen (kinderen en jongeren die levenslang ondersteuning nodig hebben vanwege hun beperking of chronische aandoening- red) tekort. Zonder passende zorg en ondersteuning, dreigt een hele generatie jongeren met een beperking – maatschappelijk – de boot te missen.’ Een niet mis te verstaan signaal, dat de Tweedekamerleden hopelijk inspireert tot een kritisch geluid richting de beide ministers.

De brief zoomt vervolgens in op de volgende vijf onderwerpen:

no wrong door

De Minister heeft aangegeven dat er voor ouders geen ‘wrong door’ is; terwijl ouders nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd worden. Zeker bij de toegang tot de Jeugdwet is onvoldoende expertise aanwezig. 

integrale vroeghulp

In veel regio’s blijkt integrale vroeghulp slecht te vinden. Terwijl het één van de bewezen methodieken is waarmee de zorg voor jonge zorgintensieve kinderen op een deskundige manier begint. 

samenhangende aanpak jeugd

Kinderen en jongeren hebben niet alleen passende zorg nodig, maar ook passend onderwijs, passend werk, inkomen en huisvestiging. Er is alleen geen integrale wetgeving die een levensloop-perspectief mogelijk maakt. 

overbelasting gezinnen

PerSaldo en Ieder(in) zijn hier zeer duidelijk: stop met de verwijzing naar eigen kracht. Gezinnen met een zorgintensief kind zijn overbelast: ‘De grenzen van wat deze gezinnen zelf aan zorg kunnen organiseren is bereikt’.

de jeugd met een PGB

Uit cijfers blijkt dat het aantal kinderen/jongeren met een PGB onder de Jeugdwet drastisch afneemt net als het gemiddelde budget. Inperking van keuzevrijheid voor een pgb leidt tot verschraling van zorgaanbod voor kinderen. 

update (14 november 2018)

Het debat ging over veel, maar vooral over geld. Uit het Twitterverslag pikten we deze enigszins cynische tweet: ‘Hugo praat over geld en niet over kwetsbare kinderen. Geef onze minister een schoenenzaak’.
Als je nieuwsgierig bent, kan je het stenogram (het letterlijk uitgetypte, maar nog niet gecorrigeerde verslag) lezen via de site van de Tweede Kamer. Via dezelfde link kan je het ook terugkijken.
Er zijn twaalf moties ingediend. Een motie om het onderzoek naar de gemeentelijke tekorten in de Jeugdzorg voor de Voorjaarsnota af te ronden. Een motie met het verzoek aan de regering om ‘te regelen dat ook jongeren die verblijven in een jeugdzorginstelling onderwijs krijgen dat bij hen past’. Moties over pleegzorg, de leeftijdsgrens, budgetten en een motie met het verzoek om initiatieven te ondernemen om iets te doen aan de eenzaamheid onder jongeren. Geen moties over de 450 gezinnen, geen moties over de bureaucratie en de overbelasting en geen moties die aansluiten bij de punten van Ieder(in) en Per Saldo.

Lees ook over de presentatie van het beleidsprogramma ‘Volwaardig Leven’ met de Minister. 

Door elke dag weer verhalen te delen, zorgt Lotje&co voor erkenning en herkenning van gezinnen van zorgintensieve kinderen. Maak jij het mogelijk?

https://www.lotjeenco.nl/lotjeco/het-platform-voor-gezinnen-met-een-zorgintensief-kind/doneren/

Geef een reactie

site De Heren Van

Benieuwd naar de rest van het verhaal?

Lees dan rustig verder. Wij willen met onze verhalen zoveel mogelijk mensen bereiken, en zo gezinnen met een zorgintensief kind ondersteunen.

Maar dit kunnen wij alleen doen dankzij betalende lezers. Draag jij ons werk een warm hart toe? Doneer eenmalig of word trouwe vriend van Lotje!

>>Sluit deze pop-up om eerst verder lezen

word vriend

  • Ik word trouwe vriend
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Pin It on Pinterest