NIEUWS

kan de leeftijdsgrens in de zorg van 18 naar 21 jaar?

leeftijdsgrens
9 juni 2018

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) adviseert de Minister om de leeftijd in de hele Jeugdhulp te verhogen van 18 naar 21 jaar -en het liefst nog naar 23 jaar. Dit staat in het advies ‘Leeftijdsgrenzen – Betere kansen voor kwetsbare jongeren’ dat op 5 juni is overhandigd  aan de Minister. Maar Minister Hugo de Jonge weet 't nog niet en gaat er tot de herfst over nadenken. 

TEKST Silvie Warmerdam

De jeugdhulp stopt op het moment dat een jongere 18 wordt. Het zijn vooral de 15.000 jongeren die in een jeugdzorginstelling wonen die hier de dupe van zijn; zij komen op straat te staan na hun achttiende verjaardag en moeten alles zelf regelen. De NRC volgde vier jongeren en schreef hun verhalen op.
Maar ook andere zorgintensieve kinderen die achttien worden, hebben een probleem. Ze vallen niet meer onder de Jeugdwet en zonder hun toestemming mogen we eigenlijk geen dossiers meer inzien. Natuurlijk, het is allemaal te regelen, maar achttien worden zorgt wel voor een enorme extra administratieve rompslomp. Terwijl er niets verandert in de zorgvraag.

pleegzorg
De NRC schrijft: ‘Onvrede binnen de sector sluimert al veel langer: problemen met de overgang naar meerderjarigheid waren tien jaar geleden al bekend. Maar ook in de nieuwste Jeugdwet, van 2015, hield het Rijk vast aan de grens bij achttien.’
Ook in zijn, in april verschenen, ‘actieprogramma voor de Jeugdhulp’ wijkt de Minister daar niet vanaf, al gaat per 1 juli in de pleegzorg de leeftijdsgrens wel naar 21 jaar.

niet verplicht
Pauline Meurs, voorzitter RVS: ‘Met dit advies wil de RVS zoveel mogelijk obstakels rondom leeftijdsgrenzen wegnemen. Idealiter stopt de zorg en ondersteuning voor kwetsbare jongeren op het moment dat zij zelfstandig zijn en niet op basis van een leeftijdsgrens, die ook nog eens te vroeg komt.’
De raad benadrukt dat een hogere leeftijdsgrens jongeren niet verplicht tot jeugdhulp na hun achttiende. Ze moeten hulp kunnen krijgen als het nodig is, ook als ze het eerst een jaar zelfstandig hebben geprobeerd. 

levensdoelen
Gelukkig laat de RVS het niet alleen bij dat getal. De raad pleit ook voor maatwerk, voor het openhouden van de mogelijkheid om waar nodig de grens op te rekken naar 23 jaar. En voor een traject van 16 tot 21 jaar waarin de jongere begeleid wordt naar het behalen van levensdoelen (denk aan zelfstandig wonen of een diploma halen). Zo nodig moeten hier verschillende instanties (denk UWV, WMO) bij betrokken worden.

afgewogen standpunt
De Minister heeft het advies ontvangen en schrijft op zijn Facebook-pagina: ‘Ik wil de zorginhoudelijke, juridische en financiële consequenties hiervan goed uitzoeken, samen met jongerenorganisaties, gemeenten en de sector en ik zal dit najaar hierover met een afgewogen standpunt komen.’

Lees ook wat er allemaal verandert als je kind 18+ wordt en wat je moet gaan regelen.

Lotje&co is er voor alle ouders van zorgintensieve kinderen; ook als je kind in leeftijd volwassen wordt! Daarom blijf je lid

https://www.lotjeenco.nl/lid-worden

Geef een reactie

site De Heren Van

Pin It on Pinterest