Blog Lotjes keukentafel

geen onderwijs is gewoon geen optie

leerplichtontheffing
13 februari 2018

Leerplichtontheffing. Met die term werd ik twee jaar geleden bekend. En ik kreeg er meteen jeuk van.

TEKST Lot de Swart

Voor de kinderen die bij ons (Estinea) wonen werden we benaderd door de leerplichtambtenaar om een zogenaamde leerplichtontheffing aan te vragen. Deze kinderen kunnen namelijk niet met een busje naar een school worden vervoerd. Daarvoor zijn ze lichamelijk te kwetsbaar.

Maar ondanks dat ze niet in een busje kunnen worden vervoerd, kunnen ze wel degelijk leren. Kinderen leren en ontwikkelen. Dat is kind-eigen. Dit gaat niet minder op voor kinderen met een EMB: leren je aandacht ergens bij houden, je handen leren gebruiken om op een knop te drukken, je ogen aansturen en daarmee een keuze maken, leren dat je mee kan bewegen in de verzorging, leren contact maken.

We wilden dus helemaal geen leerplichtontheffing; we wilden juist graag onderwijs voor onze kinderen, zij het in een vorm die bij hen past; dat de juf of meester naar hen toekomt ipv andersom. Hierover zijn we in gesprek gegaan met het samenwerkingsverband. Dat is een regionaal orgaan die onderwijs toekent aan kinderen met een beperking. Het samenwerkingsverband heeft een zogenaamde toelaatbaarheidscommissie. Weer zo een jeukwoord, maar enfin. Ze werden enthousiast van ons verhaal, van onze visie en kenden onze kinderen lesuren toe. 

En zo geschiedde dat sinds anderhalf jaar twee keer per week twee juffen naar de kinderen komen, naar de plek waar ze wonen en dagbesteding krijgen. Samen met de begeleiders werken ze aan leerdoelen van de kinderen. Een samenwerking waarin iedereen vertrouwen heeft in de ontwikkelingen, waar iedereen de kwaliteiten van de kinderen benut en uitvergroot. En ja…de kinderen leren en ontwikkelen. Natuurlijk! 

Zoals ieder ander kind waar je vertrouwen en verwachtingen van hebt. En het zijn niet alleen praktische vaardigheden die de kinderen leren. Ook leren ze dat ze invloed kunnen hebben, ze leren trots zijn, en ervaren dat anderen trots zijn op hen. Ouders die voor de verandering praten over wat hun kind allemaal wel kan in plaats van wat er zoal mis is met hun kind. Dat doet onderwijs met een kind en met ouders.

Leerplichtontheffing is voor deze kinderen vaak een verlegenheidsoplossing. Bij gebrek aan echt passend onderwijs, is leerplichtontheffing het antwoord. Maar onderwijs is een recht. Een toelaatbaarheidcommissie zou voortaan “team passend onderwijs” mogen heten en de vraag die beantwoordt wordt in het gesprek met het samenwerkingsverband is niet of een kind onderwijs krijgt, maar hoe we het onderwijs passend gaan maken. 

Want alle kinderen kunnen leren, dus geen onderwijs is geen optie!

Lieve Juf,

Je leert me na een poosje wennen
Buiten mijn veilige grenzen, de wereld verkennen

Je leert me dat ik kan aangeven wat me niet zint
Dat ik niet hoef te gillen als ik iets spannend vind

 Je leert me mijzelf langer te concentreren
En dat ik daardoor nog meer kan leren

Je leert me dat ik trots wezen mag
Ik leer van jou juf, iedere dag

Lot de Swart werkt als orthopedagoog bij een organisatie voor mensen met een beperking in de Achterhoek, Stichting Estinea. Ze heeft een bijzondere interesse voor mensen met een ernstig verstandelijk en meervoudige beperking. De inspiratie die ze opdoet in haar werk met deze mensen, hun gepassioneerde begeleiders en liefdevolle ouders, verwerkt ze in gedichten en columns. Bijvoorbeeld bij Klik.

Lotje&co geeft graag een podium aan moedige mensen die vol voor onze kinderen gaan. Word daarom donateur

https://www.lotjeenco.nl/lotjeco/het-platform-voor-gezinnen-met-een-zorgintensief-kind/doneren/

 

 

Geef een reactie

site De Heren Van

Pin It on Pinterest