steun onze leden

Als ouder, brus of andere naaste van een zorgintensief* kind heb je soms dat steuntje in de rug nodig. Even oprechte aandacht, een luisterend oor of dat goede idee. Zodat het hele gezin overeind kan blijven.

Het netwerk van Lotje&co bestaat uit meer dan 5000 moeders, vaders, zussen en broers en andere betrokkenen. We bestaan om de draagkracht van zorgintensieve gezinnen te versterken. En dat kan alleen met extra steun. Help je mee?

 

direct doneren
word vrijwilliger
adverteren
loop je mee
voor bedrijven
∗ 

zorgintensief: veel zorg behoevend. Een zorgintensief kind is een kind met lichamelijke, verstandelijke of gedragsmatige beperking (of een combinatie daarvan) waardoor het extra zorg nodig heeft.

 

 

ANBI-logo
Lotje&co heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Omdat wij een erkend goed doel zijn, hoeven we geen belasting te betalen over je donatie. Alles wat je Lotje&co schenkt, wordt dus meteen ingezet voor onze doelgroep.

Met de speciale ANBI-gift rekenmodule kun je je belastingvoordeel berekenen als je een donatie doet aan Lotje&co. Je donatie wordt niet belast met schenkbelasting en bovendien kun je het bedrag in aftrek brengen van je inkomen voor de berekening van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

site De Heren Van