NIEUWS

nieuwe plek in1school


Foto van In1school
18 juli 2017

In 2013 stak NSGK haar nek uit met het pioniersproject In1school. Nu, vier jaar later vindt In1school een nieuw thuis bij Defence for Children. Logisch, het recht op onderwijs, is bij uitstek een kinderrecht.

TEKST Silvie Warmerdam

In1school maakt ongelijke behandeling van kinderen in het onderwijs zichtbaar en vecht schendingen van het recht op inclusief onderwijs aan bij de rechter. Het recht op inclusief onderwijs staat beschreven in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, het IVRPH.

Het beleid van NSGK is om pioniersprojecten zoals In1school na verloop van tijd onder te brengen bij een passende organisatie. Henk-Willem Laan, directeur van NSGK: ‘Voor ons is kinderrechtenorganisatie Defence for Children een logische partner om de strijd voor het recht op inclusief onderwijs mee voort te zetten.’
Defence for Children zet zich in voor de kinderrechten in Nederland en daarbuiten. Aloys van Rest, directeur: ‘Een school zou zich moeten aanpassen aan het kind in plaats van andersom, zodat elk kind gelijke kansen krijgt op een zo volledig mogelijke ontwikkeling en ontplooiing.’

De afgelopen jaren heeft In1school zich bijvoorbeeld ingezet om kinderen met het syndroom van Down van de reguliere basisschool door te laten stromen naar het reguliere voortgezet onderwijs. José Smits, onderwijsjurist bij In1school: ‘We merken dat binnen samenwerkingsverbanden (waarin vele scholen en schoolbesturen het met elkaar eens moeten worden) het nadenken over inclusie en wat daarvoor nodig is, uit de weg wordt gegaan.’

Ook Silvie is daar in haar zoektocht naar een passende onderwijsplek voor Daniël tegenaan gelopen.

Uit het dossier Onderwijs in editie 26 van het blad Lotje&co blijkt dat er nog veel te doen is voordat elk kind gelijke kansen krijgt op een zo volledig mogelijke ontwikkeling en ontplooiing. Het is mooi dat In1school de ruimte krijgt haar werk voort te zetten.

Wil je dat Lotje&co herkenbare artikelen blijft maken, in print en online? Dan is nu je hulp nodig. Ga naar https://www.lotjeenco.nl/help-je-mee en lees wat jij kan doen om Lotje&co overeind te houden. 

Geef een reactie

site De Heren Van

Pin It on Pinterest