Blog Saskia

waarom Saskia aan tafel bij OCW is uitgenodigd

onderwijs op maat

Vorige week maandagochtend had ik een hele bijzondere ervaring. Ik zat aan tafel bij het ministerie van OCW in Den Haag met 15 andere betrokkenen rondom mijn zoon. De directeur van Passend Onderwijs mevrouw Mattijssen had, naar aanleiding van mijn mail waarin ik haar aansprak op de verantwoordelijkheid die de overheid heeft voor passend onderwijs, op kort termijn een meeting geregeld.

TEKST Saskia Buma

Na een MDO (Multi disciplinair overleg) met school, samenwerkingsverband, leerplichtambtenaar, onderwijsconsulent en Merlijn zelf in januari, was het weer akelig stil geworden. We hadden besproken dat hij uitbreiding nodig heeft van het vakkenpakket en urenbegeleiding. Er zou navraag worden gedaan en daar ging het mis.
Volgens de onderwijsinspectie moesten we, als Merlijn niet naar school gaat, een leerplichtontheffing aanvragen. Weer hetzelfde broodje aap verhaal als de vorige MDO’s. Ik zeg daar al nee tegen sinds dat hij thuis kwam te zitten in mei 2017. Merlijn is leerbaar, alleen niet binnen de muren van een schoolgebouw.
Ik begrijp echt niet waarom die ontheffing nog altijd het verhaal is. De overheid weet dat er veel thuiszitters zijn en er zijn zelfs contracten afgesloten tussen de overheid, inspectie en ouders om de bekostiging van thuisonderwijs mogelijk te maken. Daar moesten de ouders dan wel een geheimhoudingsformulier voor tekenen. Katinka Slump heeft deze contracten via een WOB-verzoek openbaar gekregen en ze op donderdag 15 maart -de Dag van de Leerplicht- online gezet. Doe er je voordeel mee!

Mijn mail met het verzoek aan OCW om nu actie voor Merlijn’s maatwerk-onderwijs te ondernemen, liep gelijk op met de openbaarmaking van deze ‘Miep Ziek’-contracten.
‘Toevallig’ kregen we op donderdagavond 15 maart om tien uur een mail met een dringend verzoek om agenda’s leeg te maken en op maandagochtend op het Ministerie aan te schuiven.
Ik wilde natuurlijk Katinka meenemen, maar dat was volgens mevrouw Mattijssen niet nodig. Er zou al een inspecteur aanwezig zijn voor de wet- en regelgeving. Daar ging ik niet mee akkoord en schreef terug geschokt te zijn dat ik mijn eigen adviseur niet zou mogen meenemen. Daar kon ze geen nee tegen zeggen en zo gingen Katinka en ik, samen met Mathilde, de orthopedagoog die Merlijn z’n thuisonderwijs begeleidt, naar Den Haag.

goed gevoel?
We zaten aan tafel met kwaliteitsmedewerkers van de gemeente, een leerplichtambtenaar, medewerkers van twee samenwerkingsverbanden, bestuurder van school, ambulante begeleider van school, iemand van ministerie VWS, onderwijsinspecteur, twee medewerkers van het Ministerie OCW en meneer Dingelstad die mevrouw Mattijssen verving als gespreksleider.
En kwam geen enkele weerstand vanuit het Ministerie om nu maatwerk te regelen voor Merlijn. Ik vermoed dankzij de openbaarheid van de Miep Ziek contracten. De school moet binnen twee weken een routemap leveren, waarin benoemd wordt wat er nu moet gaan gebeuren en welke belemmeringen er nu nog zijn.
Ik kreeg de vraag of ik er nu een goed gevoel over had.
‘Dat heb ik na elk overleg gehad,’ antwoordde ik. ‘Maar steevast gebeurde er daarna niets. Dus nu wil ik het eerst zien en dan geloven. Eerst moet er een nieuw TLV (toelaatbaarheidsverklaring) komen, eerst moet die uitstroom arbeid van tafel en moet de route zijn dat we gaan voor HAVO-certificaten.’
Katinka voegde er zo mooi aan toe: ‘Misschien gaat hij nog wel HBO doen ooit, zoals zijn broer.’
Ik knikte: ‘Ik wil geen enkele deur gesloten hebben voor Merlijn, hij moet zich mogen ontwikkelen op zijn voorwaarden, dan komt hij er wel.’

We hebben dus nog een week en dan moet de routemap er zijn. Ik ben benieuwd. En als het dan kan voor Merlijn, dan kan het dus voor alle kinderen. Sterker nog het moet kunnen! Maatwerk voor kinderen die niet vijf dagen naar school kunnen. En wie weet wordt dan ooit de wet op de Leerplicht aangepast naar een Leerrecht, zodat alle kinderen gewoon in het onderwijssysteem passen.

Lees ook: Merlijn wil graag filmmaker worden en een film maken over autisme en onderwijs.

Lotje&co brengt iedere dag weer nieuws, tips, uitjes en de mooiste verhalen. Word jij ook lid?

https://www.lotjeenco.nl/lid-worden

Geef een reactie

site De Heren Van

Benieuwd naar de rest van het verhaal?

Lees dan rustig verder. Wij willen met onze verhalen zoveel mogelijk mensen bereiken, en zo gezinnen met een zorgintensief kind ondersteunen.

Maar dit kunnen wij alleen doen dankzij betalende lezers. Draag jij ons werk een warm hart toe? Doneer eenmalig of word trouwe vriend van Lotje!

>>Sluit deze pop-up om eerst verder lezen

word vriend

  • Ik word trouwe vriend
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Pin It on Pinterest