ARCHIEF advertorials/oproepen

deel je onderwijservaringen met de gemeente

onderwijservaringen

Omdat ook de gemeente besluiten neemt die van invloed zijn op het onderwijs, organiseert Ieder(in) netwerkbijeenkomsten passend onderwijs. Speciaal voor ons, ouders van zorgintensieve kinderen.

TEKST Silvie Warmerdam

Tijdens de bijeenkomsten brengt Ieder(in) je in contact met de gemeentelijke adviesraden en ondersteuningsplanraden. Via deze raden kan je invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente. Het is dus nuttig om je onderwijservaringen met deze clubs te delen.
In de zes regio’s waar de ouders en de raden elkaar al ontmoet hebben, ging het over leerlingenvervoer, jeugdhulp (voor de inzet op school), de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt (Participatiewet) en het aantal kinderen dat thuiszit in de gemeente.

meedoen
De komende tijd staan bijeenkomsten gepland in de volgende steden:
Goes: maandag 12 februari (inloop 19:30, start 20.00 – 22:00 uur)
Bunne: dinsdag 6 maart (inloop 19.00, start 19.30 – 21:30)
Breda: maandag 12 maart (inloop 19:30, start 20.00 – 22:00 uur)

Wil je erbij zijn? Meld je dan aan door een bericht te sturen naar Danique ten Pas van Ieder(in)Ook als je nog vragen hebt, kan je bij haar terecht.

toekomst onderwijs
Heb je behoefte aan inspiratie over de toekomst van het onderwijs? Adriana van Dooijeweert, voorzitster van het College van Rechten van de Mens zet in dit essay uiteen dat zij verwacht dat we segregatie -dus gescheiden scholen- steeds minder gaan accepteren en dat inclusief onderwijs de toekomst heeft: ‘Ik denk dat het uiteindelijk voor álle leerlingen – met of zonder beperking – voordelen heeft omdat leraren op een inclusieve school beter in staat zijn om in te spelen op individuele behoeften.’ Dit Amerikaanse filmpje bevestigt haar vermoeden,

Lotje&co houdt je graag op de hoogte van alles rondom het onderwijs voor onze kinderen! Word donateur

https://www.lotjeenco.nl/lotjeco/het-platform-voor-gezinnen-met-een-zorgintensief-kind/doneren/

Geef een reactie

site De Heren Van

Pin It on Pinterest