NIEUWS

een pilot met 450 gezinnen is een mooi begin

programma Volwaardig Leven

‘Onze’ Minister Hugo de Jonge presenteert vandaag zijn programma ‘Volwaardig Leven’, met zijn plannen voor de gehandicaptenzorg en complexe zorg. Eén van die plannen is dit weekend al uitgebreid besproken op social media: zijn voorstel om een pilot op te zetten met gespecialiseerde cliëntondersteuning. We doken erin. 

TEKST Silvie Warmerdam

Een pilot met gespecialiseerde cliëntondersteuning betekent in gewoon Nederlands dat 450 gezinnen met een ernstig zorgintensief kind twee jaar lang ondersteuning krijgen in de vorm van een hulpverlener die (een deel van) de zorgbureaucratie uit handen neemt.
Na twee jaar volgt dan een evaluatie en komt er antwoord op de vraag hoe ‘gespecialiseerde cliëntondersteuning nog meer op tijd, op maat en levensbreed kan worden gegeven’, aldus het programma.

een mooi begin

Dit voorstel is onderdeel van de actielijn ‘Naasten meer ontzorgen’ uit het programma ‘Volwaardig Leven’ van de Minister. De andere twee actielijnen zijn: ‘Kwaliteit en inhoud zorgaanbod beter passend bij zorgvraag’ en ‘Meer passende zorg en ondersteuning voor specifieke groepen’.
Lotje&co is uiteraard blij met het feit dat ouders, de brussen en andere naasten eindelijk gezien en gehoord worden. Dat er aandacht voor onze problemen en vragen is en er voorstellen vanuit Den Haag op tafel liggen om onze draaglast te verminderen.
De groep ouders, zoals de ouders van de werkgroep ‘#wijzienjewel’, die zich de afgelopen tijd hebben laten horen en met niet aflatende energie op de deur hebben gebonkt in Den Haag, verdienen een pluim.

Een pilot met 450 gezinnen die iemand naast zich krijgen die echt gaat helpen is een prachtig begin. Maar wel een begin. Want er zijn natuurlijk veel en veel meer gezinnen die de zorg voor hun kind bijna niet georganiseerd krijgen, van het kastje naar de muur (en terug) worden gestuurd en moedeloos worden van die steeds maar groeiende papierberg. Ook de gezinnen met kinderen die buiten de vijf in het programma omschreven doelgroepen vallen. Juist ook die gezinnen, omdat hun problematiek minder in het oog springt. 

doekje voor het bloeden

En dan de kritiek, want die was er ook op social media. Kritiek die we kunnen samenvatten als: ‘die cliëntondersteuner is een doekje voor het bloeden’. Want als de regelgeving in de zorg eenvoudig, simpel, recht toe recht aan, en voor alle partijen helder zou zijn, dan is zo’n pilot niet nodig. Dan hoeft de overheid geen geld uit te geven aan de uitvoering van de eigen wetten. We roepen de Minister op om daar óók aan te blijven werken. Als we door de bomen het bos weer gaan zien, komt er ook licht binnen.

onderwijs

Tot slot willen we vanuit Lotje&co aandacht vragen voor de nauwe relatie tussen zorg en onderwijs. In Den Haag zijn het twee aparte werelden, maar bij bijna alle gezinnen thuis een niet te ontwarren kluwen. Denk alleen maar aan het nieuws deze week dat een zorgboerderij geen onderwijs meer mag geven omdat het juridisch gezien geen school is.
In het programma ‘Volwaardig Leven’ neemt de Minister zich voor om voor de kinderen met EMB in gesprek te gaan met het Ministerie van OCW. Om te kijken of er voor hen een pilot gestart zou kunnen worden. Zodat zij -ondanks hun complexe zorgvraag- toch onderwijs kunnen volgen.
Een voornemen dat we graag ondersteunen, maar er is in de relatie tussen zorg en onderwijs veel meer aan de hand. 

Lees ook in onze analyse van vorig jaar hoe het gesteld is met de draagkracht van ouders van zorgintensieve kinderen. 

Lotje&co wenst de Minister veel succes met de uitvoering van het programma ‘Volwaardig Leven’. Als het platform voor ouders van zorgintensieve kinderen zetten ook wij ons in om de draaglast van deze ouders te verkleinen en hun draagkracht te behouden. 

https://www.lotjeenco.nl/lotjeco/het-platform-voor-gezinnen-met-een-zorgintensief-kind/doneren/

Eén reactie op “een pilot met 450 gezinnen is een mooi begin”

 • G.M.M. Wehkamp schreef:

  Pilot cliënten ondersteuning.

  Dit is inderdaad een goed initiatief.
  Het valt mij op, dat er geen gebruik wordt gemaakt van bestaande kennis.
  De MEE bijv. zou hiermee ervaring moeten hebben en is daar van oudsher voor bedoeld. ik mag aannemen, dat zij de kennis in huis hebben. Met name kennis over regelgeving.
  Methodisch is bij pleegzorg veel ervaring en kennis aanwezig over het coachen van pleeggezinnen met een
  Zorgintensief kind.
  Voorts vind ik het raar, dat de proef niet beperkt wordt tot ouders, die relatief recent de diagnose EMB van Hun kind gekregen hebben.
  Met name zij komen in een achtbaan terecht. Juist daar heeft intensieve coaching veel zin. Onze ervaring is, dat het meeste na 5 jaar een plek krijgt en het regie voeren goed te doen is.

Geef een reactie

site De Heren Van

Benieuwd naar de rest van het verhaal?

Lees dan rustig verder. Wij willen met onze verhalen zoveel mogelijk mensen bereiken, en zo gezinnen met een zorgintensief kind ondersteunen.

Maar dit kunnen wij alleen doen dankzij betalende lezers. Draag jij ons werk een warm hart toe? Doneer eenmalig of word trouwe vriend van Lotje!

>>Sluit deze pop-up om eerst verder lezen

word vriend

 • Ik word trouwe vriend
 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Pin It on Pinterest