NIEUWS

recht op ondersteuning


11 september 2017

In de wet is vastgelegd dat jouw gemeente moet zorgen voor gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Laat je stem horen als dit niet of onvoldoende gebeurt.

TEKST Miriam van Vuuren

Elke gemeente is verplicht ervoor te zorgen dat jij ondersteuning kunt krijgen van iemand die onafhankelijk is. Iemand die je helpt de beste hulp in jouw situatie te krijgen. Veel gemeenten werken hiervoor samen met MEE. Soms zijn er vrijwilligers beschikbaar, die een speciale training hebben gevolgd. Sowieso heb je áltijd recht op steun tijdens het keukentafelgesprek. Dat kan natuurlijk ook ´gewoon´ je vriend(in), zus, of iemand anders die je vertrouwt zijn.

Elke gemeente is ook verplicht haar burgers te horen over het beleid op het Sociaal Domein (Wmo, Participatiewet en Jeugdwet). De meeste gemeenten hebben hiervoor een adviesraad, bestaande uit inwoners die niet bij hen in dienst zijn en ook niet bij één van de gecontracteerde zorgaanbieders. De meeste leden zijn ervaringsdeskundigen. Deze adviesraden behartigen de belangen van de burgers en ze zijn meestal heel blij met signalen uit de praktijk.

Niet goed geregeld
Helaas is de cliëntondersteuning niet altijd goed geregeld. Soms is de informatie hoe je gebruik kunt maken van deze ondersteuning niet of moeilijk te vinden, of een gemeente verzuimt te wijzen op de mogelijkheid bij de uitnodiging voor het keukentafelgesprek. Soms zijn er alleen ondersteuners beschikbaar die in dienst zijn van de gemeente. Dan komt de onafhankelijkheid in het geding.

Wat kan jij doen?
Ben je niet tevreden met hoe het in jouw gemeente gaat, neem dan contact op met de adviesraad. Zij kunnen het college adviseren de informatie te verbeteren, en de onafhankelijke ondersteuning beter bereikbaar voor iedereen te maken. De wethouder is verplicht om naar hen te luisteren, en moet met goede argumenten komen om hun advies niet op te volgen.

Het Nederlands Jeugdinstituut geeft een folder uit hoe je de ondersteuning regelt. Lees hulp in regeltjesland

Geen lid van Lotje&co, maar lees je wel graag onze updates over de voorzieningen in de zorg? Meld je dan nu als lid!

Geef een reactie

site De Heren Van

Pin It on Pinterest