NIEUWS

10 maatregelen voor meer samenhang tussen zorg en onderwijs

samenhang tussen zorg en onderwijs

Onze minister van Onderwijs, Arie Slob en onze minister van Zorg, Hugo de Jonge, hebben plannen gemaakt om onderwijs en zorg makkelijker samen te laten gaan. Afgelopen vrijdag stemde de Ministerraad in met deze voorstellen, waarna de Kamerbrief ‘Meer onderwijskansen voor leerlingen die veel zorg nodig hebben’ openbaar werd. We lazen ‘m in het weekend.

TEKST Silvie Warmerdam

De samenhang tussen zorg en onderwijs is nog altijd ver te zoeken, weten we uit de praktijk. De aanleiding voor de ministers om deze plannen te maken is dan ook de gebrekkige verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs, zoals uit de eerste evaluatie van de Jeugdwet blijkt. De ministers schrijven erbij: ‘Ook uit de evaluatie passend onderwijs blijkt dat leraren onvoldoende ondersteund worden door specialisten.’

De ministers stellen 10 maatregelen voor, we zetten ze voor je op een rij.

1. Betere financiering van zorg in onderwijstijd voor kinderen met complexe casuïstiek

De ministers concluderen dat het regelen van zorg in onderwijstijd een complex vraagstuk is. Ze willen dat vereenvoudigen door het aantal zorgaanbieders per school te beperken tot één of twee. Zodat een school bijvoorbeeld met vaste zorg-assistenten kan werken.
Om dat te bereiken zullen vooraf -dus voor een indicatie afgegeven wordt- afspraken gemaakt worden welk deel van de zorg in onderwijstijd ingezet moet worden. Om de bureaucratie tegen te gaan zal het opgestelde zorgplan meteen de verantwoording zijn.
Gelukkig is het instellen van een geschillencommissie ook onderdeel van deze eerste maatregel, want we kunnen ons voorstellen dat bovenstaande niet altijd voor alle kinderen werkt. Wanneer er wel met een eigen zorgverlener gewerkt kan worden, is niet duidelijk. 

2. Koers uitzetten door een kwartiermaker

René Peeters van de Coalitie Passend Onderwijs-Jeugdhulp-Zorg brengt eind dit jaar een koersbepalend advies uit over hoe de samenwerking onderwijs-zorg kan worden verbeterd.

3. Betere communicatie voor maatwerk

De ministers willen ouders, leerlingen, scholen, gemeenten en jeugdhulp/zorgprofessionals beter informeren over de mogelijkheden omtrent maatwerk. En tegelijk professionals op de hoogte brengen van de ruimte die er is in de wet- en regelgeving.

4 en 5. Meer subsidie voor ondersteuning

De onderwijsconsulenten, de cliëntondersteuners en Gedragswerk (dat ondersteuning biedt bij bovenregionale vraagstukken) krijgen meer subsidie. 

6. Een aanjager verbetert de aansluiting van de actietafels voor thuiszitters en de regionale expertteams

Marc Dullaert, de voormalige aanjager van het Thuiszitterspact, wordt ingezet om de ‘thuiszitterstafels’ en de expertteams in de jeugdhulpregio’s beter op elkaar aan te laten sluiten. 

7. Invoeren wettelijke doorzettingsmacht in onderwijs en verbinding met de doorzettingsmacht in de jeugdhulp

In de jeugdhulp is de gemeente de wettelijke doorzettingsmacht: Als de partijen er niet uitkomen is de gemeente verantwoordelijk voor het forceren van een doorbraak. De ministers willen de samenwerkingsverbanden dezelfde verantwoordelijkheid geven voor het onderwijs. Er blijft wel gelden: ‘Wanneer ouders het aanbod weigeren lost doorzettingsmacht dat niet op’.

8.  Arrangementen voor kinderen die niet naar volledig onderwijs kunnen groeien

Het experiment deeltijdonderwijs komt te vervallen. In plaats daarvan gaan de ministers met betrokken partijen op zoek naar arrangementen voor kinderen die om verschillende redenen geen voltijds onderwijs kunnen volgen. 

9. Aanpassen Leerplichtwet om onderwijskundig perspectief te betrekken bij vrijstellingen van onderwijs

De ministers willen de leerplichtwet aanpassen, zodat de kennis over onderwijs/zorg-arrangementen wordt meegewogen bij de beslissing of de leerplicht vervalt. En een vrijstelling dus niet alleen op lichamelijke of psychische gronden gebaseerd wordt.

10. Heldere informatie over medisch handelen

De afspraken wie welke medische handelingen mogen uitvoeren op school, worden vastgelegd. 

samenhang tussen zorg en onderwijs

Lotje&co is blij met deze stap, waarbij niet alleen de samenhang tussen zorg en onderwijs op de agenda staat, maar ook de praktische, wettelijke en financiële schotten die er nog altijd zijn.
We denken alleen niet dat met deze maatregelen ieder kind zich nu optimaal kan ontwikkelen en de draaglast voor ouders significant vermindert. Daarvoor moeten nog vele stappen gezet worden, bijvoorbeeld in de uitwerking van deze maatregelen.

Lees ook dat we altijd ouders nodig hebben die op de barricades stappen! 

Lotje&co is er voor alle ouders van zorgintensieve kinderen. Zorg en onderwijs is zo’n onderwerp waar we allemaal tegenaanlopen en waar we dan ook over blijven schrijven. Als donateur maak je het mogelijk

https://www.lotjeenco.nl/lotjeco/het-platform-voor-gezinnen-met-een-zorgintensief-kind/doneren/

Geef een reactie

site De Heren Van

Benieuwd naar de rest van het verhaal?

Lees dan rustig verder. Wij willen met onze verhalen zoveel mogelijk mensen bereiken, en zo gezinnen met een zorgintensief kind ondersteunen.

Maar dit kunnen wij alleen doen dankzij betalende lezers. Draag jij ons werk een warm hart toe? Doneer eenmalig of word trouwe vriend van Lotje!

>>Sluit deze pop-up om eerst verder lezen

word vriend

  • Ik word trouwe vriend
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Pin It on Pinterest