NIEUWS

experimenteert jouw gemeente ook in het sociaal domein?

sociaal domein
9 april 2018

Eén gezin, één plan! Zorg dicht bij de burger! Regie in eigen hand! Met mooie woorden tuigde de overheid in 2015 de grote zorgtransitie op: de gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het sociaal domein. De wijkteams werden de spin in het web. De vraag is: zijn we erop vooruit gegaan?

TEKST Silvie Warmerdam

Het NRC laat in een groot artikel zien dat er geen einde gekomen is aan de verkokering in het sociaal domein. De geldstromen voor jeugdzorg, onderwijs, wonen, werk&inkomen, ouderenzorg zijn nog net zo van elkaar gescheiden. Ook al hebben bijna alle gemeenten wijkteams opgetuigd, bestaande uit mensen van verschillende disciplines die samenwerken.

zij aan zij
De krant concludeert: ‘Met de wijkteams zijn gemeenten ‘dicht bij de burger’ komen te staan, precies zoals Rijk en gemeenten beoogden. Maar zij aan zij met die burger loopt het wijkteam tegen dezelfde bureaucratische muren aan als de burger eerder in z’n eentje.’
Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland en oud-wethouder in de krant: ‘Gemeenten houden hun budgetten voor jeugdzorg, WMO en participatie vaak strikt gescheiden. Voor geld moeten de teams aankloppen bij afzonderlijke diensten, zoals de afdeling hulp en ondersteuning of de Dienst werk en inkomen. Dat kost tijd. Intussen wacht de burger op hulp.’

experimenten
Die hulp is dus nog net zo verkokerd en er is nauwelijks sprake van maatwerk. Het kan ook anders. Vijf gemeenten (Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad) experimenteerden de afgelopen jaren om met hetzelfde budget, kwetsbare burgers beter te helpen. De wijkteams kregen bijvoorbeeld een budget, waarvan ze zelf de besteding konden bepalen, zonder last van financiële schotten.
Uit de evaluatie blijkt dat deze vijf gemeenten en betrokken burgers tevreden zijn. Zij voelen zich begrepen en hun problemen zijn aangepakt. Daarom zetten deze steden hun experimenten voort en sluiten Amsterdam, Tilburg, Den Haag en Delft zich erbij aan.

Woon je in één van deze steden? En heb je een positieve ervaring met de gemeente? Was er bijvoorbeeld maatwerk mogelijk? Laat het ons dan weten, hieronder of op social media. Daar kunnen andere gemeenten vast van leren.

Lees ook hoe onderzoeksjournalisten de chaos in de jeugdzorg hebben ontrafeld. 

Lotje&co zet zich in om jouw draagkracht te vergroten. Makkelijk toegankelijke zorg, waar maatwerk mogelijk is, is daar een voorwaarde voor. Als lid steun je Lotje&co

https://www.lotjeenco.nl/lid-worden

Geef een reactie

site De Heren Van

Pin It on Pinterest