de stichting

Stichting Lotje&co werd in 2009 opgericht door Veronique Werz. De stichting kent een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder, Cosmas Blaauw. Stichting Lotje&co is een ANBI zonder winstoogmerk.

Als directeur bestuurt Cosmas de stichting en is hij verantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie. Het beleid wordt ook door hem vastgesteld en het wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder heeft op grond van de statuten de positie van bevoegd gezag.

wie is Cosmas Blaauw?

cosmasCosmas (49) is partner van Veronique en vader van Teun, Bor en Wies.
Waarom werk je voor Lotje&co? ‘Lotje&co is er voor een vaak vergeten groep mantelzorgers: gezinnen met een zorgintensief kind. Bij Lotje&co mogen ze hun stem laten horen, zowel de mooie als de negatieve kanten van hun leven benoemen. Maar belangrijker: Lotje&co laat zien waar deze bijzondere gezinnen toe in staat zijn, ondanks of soms ook dankzij de soms ellendige situatie waarin men verkeert. Door niet te focussen op het zorgintensieve kind, maar op het gezin als geheel houden deze gezinnen het vol.’
Wanneer doe je je werk goed? ‘Als deze gezinnen een lach op hun gezicht krijgen omdat ze zich herkennen in elkaar. Met Lotje&co hopen we zoveel mogelijk mensen te bereiken en hopen we dat het ze net die steun geeft zodat ze niet omvallen en weer durven te dromen. Het heeft een preventieve werking. Want als mensen zich herkenning in elkaars verhalen, erkennen dat ze hulp mogen vragen en gaan verkennen dat er veel meer mogelijk is, ook voor hun gezin, dan hebben wij ons werk goed gedaan.’

vrijwilligers & professionals

Lotje&co heeft geen medewerkers in dienst. We werken met een grote schare vrijwilligers en professionals die zich graag inzetten voor deze bijzondere gezinnen. Veel van onze medewerkers zijn zelf ook brus, moeder, vader of naaste van een zorgintensief kind. Kortom, we putten veel uit eigen ervaring, en zijn zo niet alleen voor maar ook van en door gezinnen met een zorgintensief kind.

Op wie we zijn lees je meer over onze vaste medewerkers.

vergoedingen

De directeur-bestuurder van Stichting Lotje&co krijgt een beperkte vergoeding van maximaal 50 euro per uur. De Raad van Toezicht van stichting Lotje&co krijgt geen vergoeding voor haar toezichthoudende taken. Iedereen die voor Lotje&co werkt, geeft een ‘voor het goede doel’-korting van minimaal 25% op het standaard tarief.

jaarverslagen

Klik voor jaarverslagen van stichting Lotje&co op onderstaande links:

jaarverslag 2016

jaarverslag 2015

jaarverslag 2014

jaarverslag 2013

jaarverslag 2012

jaarrekeningen

Klik voor jaarrekeningen van stichting Lotje&co op onderstaande links.

jaarrekening 2016

jaarrekening 2015

jaarrekening 2014 

jaarrekening 2013

 

 

site De Heren Van

Pin It on Pinterest